De statliga AP-fonderna (Allmänna Pensionsfonderna) förvaltar 2000 miljarder SEK av skattebetalarnas pensionspengar. Flera miljarder kronor investeras i form av aktier och obligationer i fossilindustrin. Trots Parisavtalet.

Hur kan vi konstnärligt ta oss an frågan om våra gemensamma pensionspengar och klimatet? Frågorna om pensionsfondernas investeringar, etiska regelverk och vårt skriande behov av omställning är både krångliga, hopplöst byråkratiska och samtidigt fyllda av känslomässigt och politiskt sprängstoff.

Bakgrund till konstprojektet Konstnärer tolkar AP-fonderna:
Klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna. Nu finns en grupp konstnärers tolkningar av AP-fondernas verksamhet och ägardialog.
Se filmen Konstnärerna tolkar AP-fonderna nedan 

SENASTE HÄNDELSERNA:

Biograf PANORA

29 november 2021. På Biograf Panora i Malmö Panora presenterade FRIIS FRAME Anna Bokström och Johanna Norrbo en visning av filmen Konstnärer tolkar AP-fonderna och berättade om AP-fondernas investeringar i
Läs mer här...

Konstaktion, Göteborg!

Konstaktion på Fredsbron i Göteborg den 29 oktober 2021. #KonstnärertolkarAPfonderna med tavelbärare, utställning, tal och promenad till AP-fonderna AP2 AP 6 där vi hade möte och gav bort konstverk som en
Läs mer här...

Galleri 54, Göteborg

Konstnärer tolkar AP-fonderna deltog på Galleri 54 den 29 oktober 2021 – 31 oktober 2021 under https://kulturnatta.goteborg.se/. Samma dag, fredag 29 oktober, höll vi även i en aktion med konstverken
Läs mer här...

Konstaktion Stockholm!

Vår första konstaktion var på Mynttorget i Stockholm den 3 juni 2021. #KonstnärertolkarAPfonderna uppmärksammade Riksrevisionens granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete genom en konstmanifestation med
Läs mer här...

Havremagasinet, Länskonsthall Boden

Konstprojektet Konstnärer tolkar AP-fonderna deltog på Havremagasinets sommarutställning JORD med en affisch-installation, inbjudna av curator Mariangela Méndez Prencke. Havremagasinet i Boden är idag en a
Läs mer här...