Konstaktion, Göteborg!

Konstaktion på Fredsbron i Göteborg den 29 oktober 2021. #KonstnärertolkarAPfonderna med tavelbärare, utställning, tal och promenad till AP-fonderna AP2 AP 6 där vi hade möte och gav bort konstverk som en påminnelse om vikten av mänskliga rättigheter och klimathänsyn i AP-fondernas investeringar.

TACK till alla tavelbärare och medhjälpare!