Konstaktion Stockholm!

Vår första konstaktion var på Mynttorget i Stockholm den 3 juni 2021. #KonstnärertolkarAPfonderna uppmärksammade Riksrevisionens granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete genom en konstmanifestation med tavelbärare, utställning, tal och promenad till AP-fondernas olika högkvarter. Vi besökte Finansdepartementet, AP 1, AP3, AP4 och AP7 och gav bort konstverk som en påminnelse om vikten av mänskliga rättigheter och klimathänsyn i AP-fondernas investeringar.

TACK till fotograf Johanna HannoTACK till alla tavelbärare och medhjälpare!
TACK till talare Klara Knapp från Latinamerikagrupperna / SAL och Alex Brekke från Amazon Watch. Även Anna Bokström och Ann Engqvist från #KonstnärertolkarAPfonderna höll tal.
TACK för samarbete och stöd: FossilFreeSverige, BothEnds, Schysstapensioner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, FIAN, Amazonwatch, Greenpeace, Afrikagruppena, Jordensvänner och Allsetforchange.

PRESSREALESE 3 juni

 

 

Klara Knapp från Latinamerikagrupperna håller tal.

Konstnär: Babawale Obayanju Tavelbärare: Janine OKeeffe Fotograf: Johanna Hanno

Konstnär: Lena Ignestam, fotograf: Johanna Hanno

Konstnärer: Ilona Huss Walin och John Huntington Fotograf: Johanna Hanno Tavelbärare: Alexander Franzén

Konstnär och tavelbärare: Ann Engqvist Fotograf:Johanna Hanno

Konstnär: Max Gustafson – Satirtecknare Tavelbärare: Helene Andersson Fotograf: Johanna Hanno

Konstnär Anna Bokström Tavelbärare: Anna Bokström Fotograf: Johanna Hanno

Konstnär Sara Granér Tavelbärare: Klara Knapp Fotograf: Johanna Hanno

Konstnär Ella Tillema Tavelbärare: Fotograf: Johanna Hanno

Tavelbärare vid Mynttorget.

Anna Bokström från #konstnärertolkarAP-fonderna håller tal.

Alex Brekke från Amazon Watch håller tal.

Ann Engqvist från #konstnärertolkarAPfonderna håller tal.

Pia Björstrand, Janine OKeeffe och Dirk Jan Luiting dansar Ecociddansen.

Tavelbärare på Mynttorget.

Utanför Finansdepartementet.

På Ap7 och Ap3 s kontor.

Ann Engqvist lämnar sin tavla till AP7.

På Ap7 och Ap3 s kontor.

Ann Engqvist lämnar sin tavla till AP7.

Tobias Fransson Chef för Hållbarhet, ekonomi & kommunikation på AP4 tog emot Sara Granérs tavla som överlämnades av Ann Engqvist.

Tobias Fransson Chef för hållbarhet på AP4 gillade konstverket av Sara Granér och filmen på www.konstnarertolkarapfonderna.