TEXTER

Johanna Norrbro, initiativtagare och projektledare för konstprojektet och Ann Engqvist, skribent och medverkande konstnär, har skrivit fördjupande texter om AP-fondernas verksamhet och investeringar speciellt för konstprojektet Konstnärer tolkar AP-fonderna.

Vi publicerar även Nnimmo Basseys dikt, som  hörs i vår film ”Konstnärer tolkar AP-fonderna”.
Den är tillägnad alla miljöförsvarare vars liv har förkortats av fossila bränsleföretag.

Dessutom har Anna Bokström, projektledare och medverkande konstnär, och Johanna Norrbro tidigare publicerat artiklar om AP-fondernas fossila investeringar:
”Klimataktivister kräver snabbare omställning”
”Det ambivalenta Europa”

Spännande läsning!