Biograf PANORA

29 november 2021. På Biograf Panora i Malmö Panora presenterade FRIIS FRAME Anna Bokström och Johanna Norrbo en visning av filmen Konstnärer tolkar AP-fonderna och berättade om AP-fondernas investeringar i form av aktier och obligationer i fossilindustrin.
 
FRIIS FRAME är en filmpolitisk demokratisatsning av Folkets Bio Malmö, FilmCentrum Syd och ABF Malmö med stöd av Kultur Skåne, där biograf Panora kostnadsfritt tillgängliggör en visning i veckan åt arrangörer i Skåne.